Biuro księgowe: O firmie

Nasze biuro rachunkowe powstało w 1999 roku
i funkcjonuje do dziś jako działalność gospodarcza.
Nasze atuty to:
zaangażowanie w sprawy klientów,
solidarność, nowoczesność oraz dostosowanie naszych usług do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klientów.
Nasze biuro posiada Licencje MF i obowiązkowe ubezpieczenie OC.


Biuro rachunkowe: Oferta

Zakres świadczonych usług:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości (Sp z o.o., Fundacje, Stowarzyszenia)
  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ewidencji przychodów do celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Sporządzanie ewidencji (rejestrów) do celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT)
  • Sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek pracowników, rozliczenie podatku dochodowego pracowników
  • Kompleksowa obsługa rozliczeń z zakładem ubezpieczeń społecznych, naliczanie składek i sporządzanie deklaracji.